Week 6 – Burgerparticipatie

Burgerparticipatie CDA John Coenen

De politieke partijen van Vaals hebben vorige week een schrijven gekregen van Dorpscommissie
Vijlen. In dit schrijven wordt aangegeven dat Dorpscommissie Vijlen zeer teleurgesteld is in het
HUIDIGE bestuur van gemeente Vaals. CDA VAALS heeft zich de afgelopen periode meermaals sterk gemaakt om de Buurt-, Wijk- en Dorpsplatformen (dus ook Dorpscommissie Vijlen) serieus te nemen en de handreikingen en aanbevelingen die zij vanuit de gemeenschappen voorlegden, over te laten nemen in gemeentelijk beleid. CDA VAALS STOND EN STAAT HIERIN ECHTER ALLEEN. Een meerderheid van de gemeenteraad en het College van B&W deelt en deelde onze standpunten niet, of onvoldoende en daarmee zijn, ons inziens letterlijk de inwoners buitenspel gezet! Volgens CDA VAALS heeft Burgerparticipatie tijdens deze raadsperiode een dieptepunt bereikt. De gemeente heeft de burgers/inwoners volgens CDA VAALS keihard nodig bij de uitvoering van haar (nieuwe) taken. Het is dus hoog tijd voor een nieuwe frisse wind, waarbij Burgerparticipatie op een fatsoenlijke, serieuze en betrouwbare manier wordt opgepakt, voordat óók Dorpscommissie Vijlen de handdoek in de ring gooit. CDA VAALS zal op korte termijn de dialoog met Dorpscommissie Vijlen starten en natuurlijk hopen wij, dat ook de andere Buurt-, Wijk- en Dorpsplatformen hoop putten uit het gegeven dat er binnenkort Gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. CDA VAALS werkt voor en Samen met U, in het verleden, het heden en in de toekomst. Namens CDA VAALS, John Coenen – Fractievoorzitter.